logo

Noordelijk Scheveningen

Dit plan wordt niet uitgevoerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan wordt niet uitgevoerd omdat het plan te weinig stemmen kreeg om binnen het wijkbudget te passen.

MaastrichtsestraatTUIN.

Door: Aron
28 juni 2020

Ondergrondse regenwateropslag om gezamenlijk met de buurt de plantsoenen om te vormen tot prachtige tuinen.

Hoewel de hoeveelheid neerslag die elk jaar valt geleidelijk is toegenomen in de afgelopen eeuw verdrogen de plantsoenen in de Maastrichtsestraat. De natte periodes zijn natter en de droge periodes zijn droger. Het gevolg daarvan is dat de beplanting in de plantsoentjes, die in 2018 geheel is vernieuwd door de gemeente, staat te verdrogen.
De Maastrichtsestraat bestaat voor 66% uit bovenwoningen. De balkons aan de achterzijde van deze bovenwoningen zijn erg smal en daarom niet echt geschikt om op te tuinieren. Veel bewoners hebben daarom aan de voorzijde zogenaamde geveltuintjes aangelegd, die in tegenstelling tot de plantsoenen, een lust zijn voor het oog. Bovendien getuigen deze tuintjes van vakmanschap, passie en liefde voor tuinieren.

Het doel dat we met dit plan voor ogen hebben is meervoudig.
  1. Bijdragen aan een klimaatbestendige wijk en stad
  2. Voorkomen van verspilling van regenwater
  3. Plantsoenen die er zo verzorgd uitzien als de geveltuintjes in de straat
  4. Het verhogen van de bewonersparticipatie bij het beheer en onderhoud van de straat

Regenwater dat in de natte periodes in ruime hoeveelheid valt wordt adequaat door het rioleringsstelsel afgevoerd. Door veranderingen van het klimaat zijn de buien in de afgelopen decennia heftiger geworden. Het valt niet uit te sluiten dat de buien in de toekomst nog intensiever zullen worden. Mede hierdoor raakt het rioolstelsel steeds vaker overbelast met wateroverlast in de lager gelegen delen tot gevolg. Tegelijkertijd zien we dat drinkwaterbedrijven in de droge periodes van het jaar steeds vaker de bevolking oproepen om zuinig om te gaan met water. In extreme gevallen worden zelfs sproeiverboden ingesteld en wordt gesproken over rantsoenering van drinkwater.
Het bufferen van regenwater draagt bij aan het voorkomen van overbelasting van het rioolstelsel en geeft in droge periodes een oplossing voor dreigend water tekorten. Dat is nog eens wat je noemt “twee vliegen in één klap”. In eerste instantie hebben we gekeken of er onder de regenpijpen in de straat ruimte is voor regentonnen. We zien echter dat de ruimte waar de regenpijpen langs de gevels omlaag komen niet geschikt is voor het plaatsen van tonnen. De ruimte op de trottoirs is beperkt en er worden veel fietsen op straat gestald. Het alternatief is ondergrondse opslag van het water. In ondergrondse opslagtanks tussen de plantsoenen kunnen grote hoeveelheden regenwater worden gebufferd en opgeslagen voor gebruik in de droge periodes van het jaar. Dergelijke tanks zijn in de markt als standaard product beschikbaar in verschillende afmetingen. Een korte onderbouwing van de werking van de tanks is gegeven in een technische bijlage die nagezonden kan worden.
In de droge voorjaren die die we tot nu toe hebben meegemaakt, verbaasden we ons ook over het feit dat de plantsoenen niet bevloeid werden. Niet door de gemeente en ook niet door bewoners. We begrijpen dat de gemeente niet alle plantsoenen en bomen kan bewateren en dat in onze plantsoenen beplanting is geplaatst die wat beter tegen droogte kan. Dit resulteert echter in traag groeiende, eentonige en tamelijk saaie beplanting.
Wij willen de bewoners betrekken bij het beheren en het onderhoud van de plantsoenen. Daarbij willen ook juist de kinderen betrekken. We denken aan een eenvoudige handbediende waterpompen met een klassieke uitstraling op de tanks. Kinderen kunnen zelf het water oppompen en de planten water geven.
We hebben de animo voor onze plannen gepeild bij de bewoners. We merken dat veel bewoners willen participeren in dit plan.
Met ondergrondse opslagtanks geven we invulling aan doelstellingen 1 en 2 van dit plan (klimaatbestendige wijk en tegen gaan van verspilling van regenwater). Het mag duidelijk zijn dat hoe meer opslagcapaciteit er gecreëerd wordt hoe beter het plan invulling geeft aan die eerste twee doelstellingen. Wij begrijpen echter dat de middelen voor de realisatie van het plan beperkt zijn. Tevens valt of staat het hele plan met de bereidheid van de bewoners om langdurig het onderhoud van de plantsoenen op zich te nemen. We willen daarom voor het vervolgtraject een straat comité oprichten. In dit comité gaan we gezamenlijk op zoek naar het optimaal haalbare binnen het beschikbare budget. Gezamenlijk stellen we vast hoeveel plantsoenen we willen en kunnen beheren, welke plantsoen in aanmerking komen voor een make over, welke beplanting geschikt is en stellen en beheerder (aanspreekpunt) aan. Afhankelijk van het succes en beschikbare middelen in de toekomst kan het plan worden uitgebreid naar nog meer plantsoenen, straten en andere wijken. Feitelijk overal waar de bodemgesteldheid het toe laat.


Argumenten

Argumenten voor

John | 29 juni 2020 07:47

idd twee vliegen. We lopen nu met gieters drinkwater!Debora | 29 juni 2020 08:12

Geweldig plan! Een groene Maastrichtsestraat met aantrekkelijke plantsoenen. Heel mooi om met de buren gezamenlijk hier aan te werken. En daarna lekker uitrusten op je bankje en genieten van al dat groen voor de deur.Miranda | 29 juni 2020 09:11

Geweldig initiatief!! Wij zijn voor! 👏🏻👏🏻👊🏻Jaap | 29 juni 2020 13:35

Ja, een goed plan. Want voor mensen van de bovenwoningen is begieten niet te doen, voor de benedenbewoners is de te begieten oppervlakte wel erg groot. De tuinen aan de kant van de straat waar de volle zon 12 uur per dag op schijnt hebben erg veel water nodig.gerard | 29 juni 2020 14:16

gewoon goed idee. Heb dit overigens meer dan 45 jaar geleden aan de tuinkant al gerealiseerd. Hemelwater-vijver-tuin .J. | 30 juni 2020 12:52

Prima idee en het houdt de straat mooi. Dit is een van de weinige straten in deze stad die op deze manier is ingericht....Argumenten tegen

Geen tegen argumenten

Login om verder te gaanAnnuleren