logo

Noordelijk Scheveningen

Dit plan kreeg minder dan 25 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 25 likes en is daarom niet geselecteerd voor de stemronde van Noordelijk Scheveningen Begroot.

Aantrekkelijke ov haltes en omgeving

Door: Paul
5 juni 2020
Gemeente Den Haag | 3 sep. 2020, 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 likes. Er zijn in totaal 18 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 likes halen om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidscheck door de gemeente. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemronde.

Bewoners maken ontwerpen voor de leefomgeving op en rond de ov haltes in Noordelijk Scheveningen. Aanbieding daarvan aan gemeente en HTM.

De ov haltes in Scheveningen zien er kaal en uniform uit. Zij geven niet het idee dat je in een bad- , haven en vissersplaats woont of aankomt. Ze hebben geen ruimtelijke en esthetische binding met hun omgeving. Dat is jammer omdat de ov haltes staan op centrale plaatsen in onze wijk. Mijn plan is om daar verbetering in aan te brengen door de bewoners op een creatieve manier aan de slag te laten gaan met commitment van gemeente en HTM.

Mijn plan is voor de bewoners en bezoekers van N. Scheveningen.

Het moet een impuls zijn voor een betere leefomgeving rond de haltes van ov. Door de bewoners aan de slag te zetten voor een realistisch plan wordt de samenhang en plezier in de buurt vergroot.

Het idee is om bij de de ontwerpen de bewoners in de lead te zetten, maar wel toe te werken naar een professioneel plan. Een goed plan gedragen door bewoners en door hun met plezier gemaakt biedt een goede kans om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Dat is goed voor de buurtsamenhang en de uitstraling van N. Scheveningen als een aantrekkelijke plek om te wonen en bezoeken.

Focus in eerste instantie op het Palaceplein en een nader te bepalen halte bij het natura- of winkelgebied.

Het plan moet door de bewoners gemaakt worden. Zij worden daarbij ondersteund door ontwerpers en kunstenaars liefst uit N. Scheveningen. Er wordt gewerkt in workshops. Van de workshops worden panelen gemaakt die bij de haltes van N. Scheveningen worden gezet. Er komt ook een prestatie naar de buurt. Kortom er wordt een communicatietraject opgezet. Eventueel ook bezoeken aan inspirerende ov locaties elders in Nederland. De gemeente en HTM faciliteert. Gemeente en HTM werken verder mee door ontwerpen in ontvangst te nemen en commitment op uitvoering aan te geven.
Argumenten

Argumenten voor

Sandra | 5 juni 2020 22:50

Ik zou voor groene daken op de tram/bushaltes gaan. De gemeente Utrecht heeft daar internationaal veel lof mee geoogst o.l.v. onze nieuwe Haagse burgemeester Jan van Zanen.Paul | 7 juni 2020 10:22

Leuke reactie van Sandra. Ik zou voor duingras of ander groen uit de omgeving gaan. Zo zijn er waarschijnlijk nog vele mogelijkheden die op een niet ingewikkelde manier gerealiseerd kunnen worden.Argumenten tegen

Geen tegen argumenten

Login om verder te gaanAnnuleren